i-quadrat kft.

i-quadrat építész és
mérnökiroda kft.

H-8200 Veszprém
Baláca sor 17. fsz. 4.
tel: +36-88-591990
fax: +36-88-591990
hungaria@i-quadrat.com

fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó fejlécfotó
címsorkép

Tervezés

…az első gondolattól a papírra vetett álmokig… komplex tervezés | tervezési elveink | a tervezés fázisai
 

Komplex tervezés

Irodánk a beruházások megvalósításának részeként vállalkozik a teljes körű, komplex tervezési munkáira.

A tervezés folyamatát végigkísérik a megbízóval való személyes, ill. mailen, telefonon történő egyeztetések, melyek során közösen alakítjuk ki a megbízói igényeknek leginkább megfelelő műszaki megoldásokat.

A komplex tervezési folyamat minden elemének elkészítését vállaljuk együttesen, melyből a megbízó saját igényeinek megfelelően akár elemenként választhatja ki a kért szolgáltatásokat.

A komplex tervezés elemei:

 

Tervezési elveink

A tervezés során a funkcionális igények kielégítésén túl célunk minden épület egyedi, de környezetébe illeszkedő megformálása. A tömegalakításban az emberi lépték és a kiegyensúlyozott arányok harmóniáját keressük. A homlokzatok, belső terek és részletek tervezésében helyet kap az ősi formák posztmodern megidézése, a minimalizmus puritán egyszerűsége és a szigorú egyhangúságot feloldó játékosság is. Az anyagválasztásban a funkcióhoz leginkább illeszkedő, igényes, struktúrájában és megjelenésében a természethez közelebb álló termékeket részesítjük előnyben.

   

Előkészítési fázis

Beépítési vizsgálat

Lépték:
1:1000, 1:500, 1:200
Tartalom:
műleírás, helyszínrajz(ok), szükséges alaprajzi vázlatok, tömegmodell látványterve
Szakágak:
építészet

A dokumentáció az adott helyszínen egy új létesítmény építésének, vagy egy már meglévő épület bővítésének beépítési lehetőségeit tárja fel. A vizsgálat tárgya lehet egy adott megbízói elképzelés beépítési lehetőségeinek bemutatása is több, különböző adottsággal rendelkező helyszínen.

Előkészítő terv / koncepció terv

Lépték:
1:1000, 1:500, 1:200
Tartalom:
műleírás, helyszínrajz(ok), szükséges alaprajzi vázlatok, tömegmodell látványterve
Szakágak:
építészet

Az előkészítő vagy koncepcióterv a megbízói igények megvalósításának lehetséges legjobb megoldását, vagy annak több variációját tárja fel. Bemutatja a tervezendő épület elhelyezkedésének, funkcionális kialakításának, tömegformálásának főbb elemeit, azok részletes kidolgozása nélkül.

Vázlatterv

Lépték:
1:1000, 1:500, 1:200
Tartalom:
műleírás, helyszínrajz, alaprajzok, metszet(ek), homlokzatok, tömegmodell látványterve
Szakágak:
építészet

Rögzíti a megbízóval egyeztetett, a tervező által formába öntött elképzeléseket. Az épület teljes tervét tartalmazza, a helyiségek beosztását és a nyílások helyeit ábrázoló alaprajzok tól az épület magassági méreteit és fő szerkezeteit bemutató metszeteken át a ház külső megjelenését előadó homlokzati rajzokig és a tömegmodell látványterv éig.

Engedélyezési fázis

Építési engedélyezési terv

Lépték:
1:500, 1:100
Tartalom:
műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, szakági tervek (tartószerkezeti, gépészeti, villamos munkarészek, szükség esetén út- és közmű-, kertterv)
Szakágak:
építészet, statika, gépészet, villamos hálózatok, esetenként út- és közmű, kerttervezés

Minden, az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges, annak tartalmi és formai követelményeit kielégítő tervdokumentáció. Az építési engedélyezési terv minden olyan információt tartalmaz, amely az engedélyezést végző hatóságok számára szükséges az eljárás lefolytatásához. A terv a megbízóval és a hatóságokkal egyeztetve készül. A megbízó számára bemutatja az épület pontos rajzait, megadja tartószerkezeti, gépészeti és villamos megoldásai, szükség esetén az út és a zöldfelületek kialakítását.

Kivitelezési fázis

Ajánlati- vagy tenderterv

Lépték:
1:500, 1:50
Tartalom:
Műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, szakági tervek (tartószerkezeti, gépészeti, villamos munkarészek, szükség esetén út- és közmű-, kertterv), konszignáció, költségvetési kiírás
Szakágak:
aépítészet, statika, gépészet, villamos hálózatok, esetenként út- és közmű, kerttervezés

A kivitelezői ajánlatadásához szükséges információk alkotják az ajánlati- vagy tendertervet. Ezen tervek elkészültével kezdődhet meg tehát a kivitelezők versenyeztetése. Ehhez a dokumentáció tartalmazza az építendő létesítmény minden épületszerkezetét bemutató, anyaghasználatát tartalmazó tervét és műszaki leírásait szakáganként. Része a nyílászárókat és más egyedi szerkezetek jellemzőit meghatározó konszignáció és az építési költségek listáját tartalmazó költségvetési kiírás is.

Kiviteli terv

Lépték:
1:500, 1:50, 1:10, 1:5
Tartalom:
Műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, szakági tervek (tartószerkezeti, gépészeti, villamos munkarészek, szükség esetén út- és közmű-, kertterv), konszignáció, részlettervek, helyiségkönyv, költségvetési kiírás
Szakágak:
építészet, statika, gépészet, villamos hálózatok, esetenként út- és közmű, kerttervezés

A kiviteli terv tartalmaz a megvalósításhoz szükséges minden információt. A megvalósítással megbízott kivitelező ugyanis a kiviteli terv alapján építi fel a tervezett létesítményt. A dokumentáció mindazt magába foglalja, amit az ajánlati terv, de annál részletesebb, nagyobb terjedelmű. A különböző épületszerkezetek csatlakozásait, egyedi megoldásait a részletterveken, a helyiségek jellemzőinek részletes kimutatását a helyiségkönyvben, a külső és belső tér színösszeállítását szükség esetén pedig ún. színterveken ábrázolják.

Tervezés referenciák